تحلیل داده ساپرا

 
معرفی

"داده ها" در فضای وب بصورت پراکنده و بی ارزش هستند که اگر آنها را به "اطلاعات" تبدیل کنیم می توان آنها را گنجینه ای ارزشمند نام نهاد. با طبقه بندی، پردازش و خروجی گرفتن از داده ها میتوان به اطلاعاتی دست یافت که گنجی است که قلب تپنده ی تجارت و یا حتی یک کشور است. اهمیت تحلیل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست تا جایی که بسیاری از کشورها و کمپانی های بزرگ هزینه های بسیار هنگفتی برای آن می پردازند.

پیشرفت های بوجود آمده در جمع آوری داده ها و قابلیت های ذخیره سازی در طی دهه های اخیر باعث شده در بسیاری از علوم با حجم بزرگی از اطلاعات روبرو شویم. داده کاوی کوششی برای بدست آوردن اطلاعات مفید از میان این داده هاست و رشد بی رویه داده ها در سطح جهان اهمیت داده کاوی را دو چندان کرده است.

نظر به موارد مطروحه، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در نظر دارد با راه اندازی سامانه تحلیل محتوا در فضای وب بویژه در حوزه صوت و تصویر فراگیر، داده های ثبت شده در این فضا را به اطلاعاتی مفید و قابل استناد مبدل نماید، اطلاعاتی که بتوان برای تغذیه سیستم خبره از آنها بهره برداری نمود.