معرفی سامانه آنالیز محتوا ساپرا

با توجه به رشد روز افزون اطلاعات در فضای مجازی و افزایش کانال های ارتباطی و محتوا در حوزه رسانه های صوتی و تصویری، لزوم اشراف بر این اطلاعات و آنالیز آن ها از حیث نوع محتوا به طور محسوسی مشاهده می شود. بدین منظور زیرساخت ها و ابزارهای لاز م باید با تحلیل مناسب، هزینه متعادل و در عین حال با در نظر گرفتن حریم خصوصی ایجاد شده و اطلاعات از بعد نوع محتوا در زمینه آماری پایش شود.

در همین راستا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر اقدام به ایجاد سامانه آنالیز محتوا ساپرا نموده که با استفاده از آن اهداف سازمان و نیاز فضای مجازی از این بعد قابل تامین می باشد.

استفاده از سامانه آنالیز محتوا ساپرا برای کنترل نوع محتوای وب گاه های رسانه محور و اعطای مجوز سلامت محتوا از سه جنبه زیر کاربرد دارد:

  • صحت محتوا
  • سلامت محتوا
  • پاکیزگی محتوا

در نتیجه بسیاری از امور مربوطه در این حوزه به وسیله این سامانه انجام خواهد شد و گام موثری برای افزایش کیفیت محتواهای منتشر شده در فضای مجازی به حساب خواهد آمد.